Fotolliga Social 2014-15

 

 

 

 

 

 

 

BASES

FOTOLLIGA AFiC 2014-2015

TEMES

 

PARTICIPANTS

Obert a tothom

CATEGORIES

 

Categoria Fotografia Retoc Bàsic: En aquesta categoria són acceptades les correccions globals i puntuals de to, ajust de blancs, lluminositat, contrast, saturació de color i l'ús moderat d'ombres i il·luminació. La conversió de la imatge a blanc i negre i els virats. L’enfocament moderat i la reducció selectiva de soroll digital i gra. L’eliminació de vinyetes, neteja de partícules així com la correcció de distorsions i aberracions òptiques. El retall i reenquadrament (amb moderació). S'admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d'imatges en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament (focus stacking) que hagin estat preses en un espai i temps simultanis. És obligatori indicar-ho en el moment de la inscripció de la imatge.

 

Categoria Fotografia Il·lustració: En aquesta fotografia es permet aplicar a les fotografies preses per l’autor qualsevol tècnica que l’autor consideri oportú amb l’única limitació que les fotografies utilitzades han d’haver estat preses pel mateix autor quedant prohibit expressament la utilització de fotografies de tercers.

 

Consideracions:- La puntuació obtinguda a qualsevol d’aquestes categories computarà independentment a cada lliurament donant com a resultat dos guanyadors per lliurament però sumaran punts en una única classificació general de Fotolliga.

- Les fotografies no poden haver estat presentades en cap edició anterior de la Fotolliga.

- Una fotografia manipulada i presentada en la categoria retoc i que el jurat consideri objectivament il·lustració podrà ser desqualificada.

- Les fotografies no han de tenir marcs, vores, marques d'aigua o peus de foto.

OBRES

• Cada participant pot presentar fins a dues fotografies en la categoria que desitgi

FORMAT

S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica sobre paper, essent lliure la mida de la imatge fotogràfica.

Les fotografies aniran reforçades amb cartró o paspartú de 30x40 cm, sense marcs ni vidres i podran ser presentades tant en format vertical com apaïsat.

 

IDENTIFICACIÓ

Al darrere de la fotografia s’indicarà el nom, l’agrupació i la categoria a la qual opta.

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Gratuïts.

TRAMESA DIGITAL

Les imatges de cada entrega s’enviaran a l’adreça electrònica info@aficguixols.cat per a poder fer una galeria d’imatges i poder ampliar l’arxiu de l’agrupació.

El tamany de l’arxiu digital serà de 1024 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal;

768 píxels d’alçada si el format és vertical; sempre a 72 dpi de resolució.

 

 

JURAT D’ADMISSIÓ

Estarà format per un membre de l’agrupació.

Tota obra que no estigui plenament identificada, que no s’ajusti a les bases o al tema serà desqualificada i penalitzarà amb un (1) punt.

VEREDICTE

 

El veredicte s’iniciarà a les 22:00 hores al casino Guixolenc.

 

JURAT DE QUALIFICACIÓ

Estarà format per tres persones de coneguda solvència fotogràfica i que no participin a la Fotolliga.

El jurat classificarà, puntuarà i comentarà les obres guanyadores.

El seu veredicte serà inapel·lable.

 

PUNTUACIÓ

La màxima puntuació serà de 30 punts (que obtindrà una sola foto per categoria). Totes les altres obres seran puntuades correlativament de 29 fins a 10 punts.

Les obres desqualificades se les hi atorgarà 1 punt.

Al final de la Fotolliga s’eliminarà la pitjor puntuació de totes les entregues. Només es tindrà en compte tota la puntuació en cas d’empat entre guanyadors al final de la Fotolliga.

OBSERVACIONS

L’AFiC es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres presentades, amb finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.

Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. L’AFiC s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

Pel sol fet de prendre part a la Fotolliga, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossier de premsa, reportatges, pàgina web i assimilats així com en d’altres mitjans que ara no coneixem o que puguin existir en un futur.

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, el participant autoritza expressament, que les seves dades personals siguin incorporades als fitxers automatitzats de l’AiC, per a la seva participació a la Fotolliga, així com per fer-li arribar informació sobre futurs concursos i activitats socials i culturals fins i tot una vegada finalitzada aquesta.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de l’AFiC.

LA PARTICIPACIÓ A LA FOTOLLIGA IMPLICA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES.

Aquestes bases consten a la web www.aficguixols.cat.

Per a comentar qualsevol incidència sobre aquest concurs podeu escriure a info@aficguixols.cat

Sant Feliu de Guíxols, Agost de 2014

 

 

Entrega 1:          Tema: Bicicletes

Descripció: A la foto s'ha d'identificar que el tema principal és una bicicleta.

Data: 10 d'octubre de 2014

 

Entrega 2:          Tema: Aigua.

Descripció: L'element aigua ha de ser predominant en la foto.

Data: 07 de novembre de 2015.

 

Entrega 3:          Tema: Vermell (color)

Descripció: Que predomini el color vermell o sigui el protagonista de la fotografia.

Data: 12 de desembre de 2014 (Entrega digital)

 

Entrega 4:          Tema: Retrat

Descripció: Un retrat on la cara sigui identificable en part o totalitat i amb un enquadrament de bust o més tancat.

Data: 09 de gener de 2015.

 

Entrega 5: Tema: Dies de pluja

Descripció: Imatge d'un temps plujós presa durant o després de la pluja.

Data: 06 de febrer de 2015.

 

Entrega 6: Tema: Ermites, esglésies i catedrals

Descripció: Fotografia on aparegui un dels elements principals del tema en la seva totalitat o només en una part.

Data: 06 de març de 2015.

 

Entrega 7: Tema: Insectes

Descripció: L'insecte ha de ser el protagonista de la imatge. Veure definició d'insecte al diccionari.

Data: 10 d'abril de 2015.

 

Entrega 8: Tema: Artistes de carrer

Descripció: La imatge ha de ser una demostració de l'art de l'artista o artesà en un

espai públic on surti la figura humana o part d'ella.

Data: 08 de maig de 2015.

Compartir a...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Dijous, Juny 21, 2018
Inicia sessió