Termes i condicions

Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica
de Sant Feliu de Guíxols
Passeig del mar, 36-38
Apartat correos, 150
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
nif.    G-17051467

 

La pàgina web d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols té per objecte donar a conèixer les activitats i l'àmbit d'actuació d'aquesta Entitat així com oferir als seus socis un espai de trobada per compartir coneixements.

Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols

Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  es reserva el dret a modificar, a incorporar, així com a actualitzar, els continguts de la seva pàgina web, quan estimi convenient, sense necessitat de comunicació prèvia als Usuaris, i, en qualsevol cas, rebutjant qualsevol responsabilitat que se'n pugui derivar.

    Protecció de dades de caràcter personal

    En virtut d'allò convingut a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  , vol comunicar als Usuaris del seu lloc web http://aficguixols.cat la política de protecció de dades de caràcter personal duta a terme per Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols .:

        Fitxer automatitzat de dades de caràcter personal

        L'emplenament per part de l'Usuari de totes les dades de caràcter personal té caràcter voluntari, però en tot cas, suposarà la seva incorporació en un Fitxer Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, el destinatari, propietari i responsable del qual és Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols.
        Consentiment de l'Usuari

        L'Usuari consenteix de forma expressa la recollida i el tractament de les seves dades personals per part d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols , a través de la contractació en línia o de l'accés a algun dels seus productes o serveis o de la subscripció als seus butlletins.

        Així mateix, consenteix expressament la cessió d'aquestes dades, exclusivament per a les finalitats relacionades en l'apartat anterior, a les entitats integrades en el Grup Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols , als seus agents o a qualssevol d'altres entitats filials o participades per Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols , o amb aquelles que aquesta pogués tenir un conveni de col·laboració al respecte, sempre en el marc d'allò convingut per la legislació espanyola.

        L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  el dret a no prestar els serveis sol·licitats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, així com a no formalitzar qualsevol relació contractual que estigués en curs i/o bloquejar les gestions realitzades fins el moment. Qualsevol perjudici que es pogués causar a qualsevol de les entitats que conformen el Grup Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  o a tercers, com a conseqüència de la provisió de dades falses, incompletes o inexactes, recaurà sobre l'Usuari que les hagués proporcionat.

        Qualsevol dels Usuaris registrats podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, subministrades a través de la web http://aficguixols.cat , adreçant-se al Responsable del Fitxer, mitjançant escrit a la següent adreça: info@aficguixols.cat

    Privadesa

    La Web http://aficguixols.cat utilitza galetes, petits Fitxers de dades generats a l'ordinador de l'Usuari, que abans de l'abandó d'aquesta pàgina web, obtenen dades originàries del seu ordinador. Aquestes galetes no són nocives i la seva funció és la d'oferir a l'Usuari una atenció més personalitzada quan visiti aquesta web.

    L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

    Exoneració de responsabilitats

        Per ús indegut

        Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús indegut de la informació de la web http://aficguixols.cat .

        Per continguts de tercers

        La web propietat d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines i/o albergar dades proporcionades per tercers en virtut de convenis de col·laboració signats amb Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols , els quals són completament independents d'aquesta pàgina web.

        Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  no es responsabilitza ni garanteix l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol entitat o persona, física o jurídica, a través d'aquests enllaços o a través de dades proporcionades per tercers albergades a la web, ni es responsabilitza dels continguts, informacions i imatges que no depenguin de la web propietat d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols , tot i que apareguin en aquesta web en virtut dels esmentats convenis de col·laboració amb tercers.

        Sens perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, donat cas que Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  tingués coneixement efectiu, en compliment amb allò que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que algun dels continguts, opinions i conceptes integrats a la web propietat d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  foren contraris a la llei, la moral o l'ordre públic, procedirà a la seva retirada.

        Per errades tecnològiques

        Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, ...), motivats per causes alienes a Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols ; de retards o bloqueigs en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols , en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin arribar a ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols . Així mateix, s'exonera Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  de qualsevol responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació, sempre que procedeixi de fonts alienes.

    Propietat Intel·lectual i Industrial

    El contingut i estructura d'aquest lloc web estan protegits pels drets d'Autor. Tota la informació continguda en aquest és propietat d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols .

    L'accés gratuït a la pàgina web d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  no implica drets o altres llicències per a la reproducció, distribució, manipulació, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc, quedant rigorosament prohibides qualsevol d'aquestes actuacions sense l'autorització expressa d'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols .

    Queden així mateix protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, i per tractats internacionals, les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta web. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis fonts, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals, i serà objecte de tantes accions judicials que corresponguin en Dret.

    Legislació i Jurisdicció

    Qualsevol divergència que pogués sorgir entre Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols  i qualsevol dels usuaris de la seva pàgina web, amb relació a la seva correcta utilització, serà resolta d'acord amb la legislació espanyola vigent.

Així mateix, si les diferències entre les parts donessin lloc a un conflicte contenciós, aquestes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Compartir a...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Dissabte, Novembre 17, 2018
Inicia sessió