El + Recent

Bases FotoLliga 2019

 

homs2019bases

Ja la tenim aquí, descarrega el PDF de les bases i comença a treballar els temes, sobretot el de la 4ta. entrega "Para-sol de platja", ara és el moment. Salut.

homsportada

1.   TEMES

1er. lliurament (format imprès)

Data:  05 d’octubre de 2018

Tema:  LLIURE  

2on. lliurament (format imprès) 

Data:  02 de novembre de 2018 

Tema:  COBERTS DE TAULA 

Descripció: Estris emprats de forma manual per a menjar en una taula. Aquest  estris han de compondre la coberteria occidental i són generalment les forquilles, les culleres i els ganivets. La mida i les formes poden variar, cullereta de cafè, o ganivet de postres o de peix, sempre que siguin per menjar.  S'admet  qualsevol material com per exemple  metall, fusta o plàstic.. . No s'admeten estris de cuina, com ganivets de carnisser, cullerots, navalles , pinxos, llevataps.... Qualsevol altre accessori no serà admès, gots, plats, pinces, navalles, ganivet del pa, bastonets  xinesos, escuradents de les dents etc.

3er. lliurament (format digital)

Data:  07 de desembre de 2018

Tema:  NÚMERO/NÚMEROS

Descripció: Signe, símbol o conjunts d'aquests que permeten expressar una determinada quantitat amb relació a la seva unitat. Serveixen tant els números àrabs, com els números romans. A la fotografia s'ha de poder apreciar mínimament un número

No serveix una quantitat escrita en lletres. Serveixen, números de carrers i carreteres, material escolar, pancartes publicitàries, qualsevol numeració de butaca, matricules cotxes, etc.

4rt. lliurament (format imprès)

Data:  04 de gener de 2019

Tema:  PARA-SOL / PARA-SOLS DE PLATJA

Descripció: És un utensili portàtil o fix, de qualsevol material clavat principalment a la sorra de la platja per donar ombra. La seva forma és circular o quadrada amb un punt central que la suporti i faci les funcions d'obrir i tancar .. No serveixen paraigües per a la pluja, para-sols personals de passeig com poden ser els para-sols orientals o para-sols de encaix del l'època romàntica. No serveixen tampoc carpes, tendals, tenda de campanya, viseres, paraigües de bars que no estiguin clavats a la sorra, .etc. El para-sol pot estar obert o tancat.

5è.lliurament (format imprès)

Data:  01 de febrer de 2019

Tema:  MÀ/MANS

Descripció: Part del cos humà que va des del canell fins als dits. Demanem que a la foto aparegui més d'un dit o el palmell de la mà. Un dit sol no és una mà. No són vàlides les ombres de mans (ombres xineses) ni les empremtes de mans pintades o relleus sobre sorra o qualsevol altre material. Les mans han de ser de humans. No serveixen les mans d'animals (gallines, micos, etc.) Les mans amb guants no són vàlides. Tampoc serveixen les mans artificials: estàtues, nines, robots etc. Serveixen mans de qualsevol edat.

6è. lliurament (format imprès)

Data:  01 de març de 2019

Tema: TRIANGLE/ES

Descripció: Fotografia en la qual es poden veure clarament un o diversos triangles. Un triangle és una figura geomètrica formada per tres costats i tres angles interns. Només s'admet la definició de figura geomètrica. No s'admeten la definició de figura imaginària en la qual 3 elements formin un triangle (per exemple un triangle amorós , una trilogia ...) 

7è. lliurament (format imprès)

Data: 05 d’abril de 2019

Tema: RETRAT

Descripció:  Fotografia que inclou una part o la totalitat del rostre humà d'una o més persones.  Gènere que aglutina tot un seguit d'iniciatives artístiques que giren al voltant de la idea de mostrar les qualitats físiques o morals de les persones que apareixen a les imatges

fotogràfiques.  El retrat pot tenir al personatge mirant frontalment a càmera o tenir el cos de costat i mirar cap als límits de la imatge No s'admeten, retrat d'animals, o persones d'esquena.

8è. lliurament (format imprès)

Data: 03 de maig de 2019

Tema: SIMETRIES

Descripció: Correspondència exacte en forma, dimensió i posició de les parts d'un tot en relació a un centre, un pla o un eix.  Aquest  eix o línea imaginària ( que pot ser horitzontal, vertical o en diagonal)  fa les funcions per distribuir a ambos costats i de forma el més idènticament possible els diferents elements; creant un equilibri i una unanimitat a la fotografia.

Simetries acceptades :

Simetria de translació o invariància translacional: és la repetició d'una forma al llarg d'una línia en qualsevol posició, vertical, horitzontal, diagonal o corba, que es desplaça a qualsevol distància constant sobre l'eix.

Simetria de rotació: gir d'un motiu que es repeteix cert nombre de vegades fins a ser idèntic a la del inici, té determinat ordre en la rotació (15º, 30º, 45º, 60º, 90º, fins a 360º). La forma gira al voltant d'un centre que pot estar dins de la mateixa.

Simetria d'ampliació: les parts que ho formen són semblants, ja que tenen la mateixa forma però no la mateixa mida, ja que s'estén del centre cap a fora per ser cada vegada més gran.

Simetria d'abatiment: l'eix de gir ens mostra dues parts idèntiques amb un gir de 180º una amb relació amb l'altra.

Simetria bilateral: una fotografia bilateral, està compost per formes iguals a la mateixa distància a banda i banda d'un eix. Tot això dins d'un eix de simetria.

El lliurament de premis de la Fotolliga 2018-2019 serà el  14 de juny de 2017

al local social del Casino Guixolenc, al passeig del mar 36-38, de Sant Feliu de Guíxols.

2. PARTICIPANTS

• Obert per tots els socis de la AFIC Guíxols.

3. OBRES

• Dos per lliurament, inèdites a la Fotolliga = Les fotografies no poden haver estat presentades en cap edició anterior de la Fotolliga.

S’accepten totes les tècniques creatives dintre de la fotografia amb les següents consideracions:

No han de tenir marcs, vores, marques d'aigua o peus de foto i les fotografies utilitzades han d’haver estat preses, de forma indispensable, pel propi participant a la Fotolliga. De cap manera s’acceptaran fotografies d’estoc (banc d’imatges) ja sigui per la totalitat o per una part de la fotografia final presentada. L’ús de material no original del propi participant a la Fotolliga suposarà la desqualificació automàtica de la fotografia.

4. FORMAT

• Tal com s’indica en el punt 1 d’aquestes bases, hi ha lliuraments en que les fotografies cal presentar-les impreses i d’altres que cal presentar-les en format digital.

• S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica sobre paper, essent lliure la mida de la imatge fotogràfica.

• Les fotografies aniran reforçades amb cartró o paspartú de 30x40 cm, sense marcs ni vidres i podran ser presentades tant en format vertical com apaïsat.

5. DRETS D’INSCRIPCIÓ

• Gratuïts.

6. LLIURAMENT

• Cada participant es preocuparà de lliurar les obres 10 min. abans del veredicte al nostre local social.

Obligatòriament  cada obra portarà al darrera el nom de l'autor.

7. LLIURAMENT DIGITAL

• Les imatges s’enviaran a l’adreça electrònica info@aficguixols.cat  fins un dia abans de veredicte.

La mida de l’arxiu digital a 72 dpi de resolució  serà de:

1200 píxels el costat més llarg si el format de la imatge és horitzontal, o

de 900 píxels d’alçada si el format es vertical.

8. JURAT D’ADMISSIÓ

• Tota obra presentada a veredicte que no estigui plenament identificada i que no s’ajusti a les bases o al tema serà desqualificada sempre i quan així ho decideixin la majoria dels participants assistents al veredicte.

9. VEREDICTE

El veredicte s’iniciarà a les 22:00 hores al local social del Casino Guixolenc.

10. JURAT DE QUALIFICACIÓ

• Estarà format per tres persones de coneguda solvència fotogràfica.

• El jurat classificarà, puntuarà i comentarà les obres guanyadores.

• El seu veredicte serà inapel·lable.

11. PUNTUACIÓ

• La màxima puntuació serà de 30 punts (que obtindrà una sola foto). Totes les altres obres seran puntuades correlativament de 29 fins a 10 punts.

• Les obres desqualificades tindran 1 punt.

• Només s’agafarà la puntuació més alta dels autors que hagin presentat dues.

12. CLASSIFICACIÓ

• Les classificacions s’establiran en funció dels punts totals obtinguts per cada participant en la suma de les vuit entregues. En cas d’empat, es tindrà en consideració la quantitat de lliuraments i si l’empat continua es tindrà en compte la màxima puntuació obtinguda.

13. PREMIS

Primer Premi, Segon Premi i Tercer Premi per els millor classificats.

  Premi al millor classificat juvenil.

14. COMUNICACIÓ

Tota la informació relativa a la Fotolliga social serà consultable a través de la web AficGuixols.cat

15. OBSERVACIONS

• Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. L’AFiC s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

• L’AfiC Guíxols es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres presentades, amb finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.

• Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de l’AFiC.

• La participació a la FotoLliga social implica la total acceptació d’aquestes bases.

Compartir a...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Attachments:
Download this file (BASES LLIGA AFIC 2019.pdf)BASES LLIGA 2019[ ]2561 kB

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Divendres, Juliol 19, 2019
Inicia sessió